Đang tải... Vui lòng chờ...
Hỗ trợ Online

Báo chí viết về doanh nghiệp

Doanh nghiệp đồng hành cùng người nghèo
Tại TX. Tân Châu, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV SX Văn Dũng 1111, là một trong những Mạnh Thường Quân nhiệt tình đóng góp cho các phong trào xã hội, từ thiện trên địa bàn. Làm giàu chính đáng và đồng hành cùng chính quyền chung tay xây dựng xã hội no ấm là tâm nguyện mà ông và gia đình hướng đến…